Taiwan

Taipei

3F, SKM Taipei Xinyi Place A11
+886-2-2722-8941

Also available at i.t:

3F, SKM Taipei Nanjing III
+886-2-2567-8522

Taichung

5F, SKM Taichung ZHONGGANG
+886-4-2252-1429